• 100% natuurlijke producten
  • Gratis advies
  • Professionele begeleiding
  • Holistisch dierentherapeut
Home » Dierentherapeut » Werkwijze

Werkwijze


Intake 

Voor er een passende behandeling gestart kan worden, is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie over uw huisdier te verzamelen. Dit kan op onderstaande manieren:

Intake op afstand

Bij de intake op afstand zal ik aan u een intakeformulier toesturen per e-mail. In het intakeformulier zijn een heleboel vragen verwerkt zoals bijvoorbeeld: Om wat voor huisdier gaat het?, Hoe oud is uw huisdier?, Wat is zijn herkomst?, Wat voor voeding krijgt hij momenteel?, Heeft uw huisdier momenteel medicatie, zo ja welke? etc. Het is belangrijk dat u de vragen zo eerlijk en uitgebreid mogelijk beantwoord, alleen dan kan ik een zo passend mogelijke behandeling samenstellen.
Wanneer u het intakeformulier ingevuld heeft geretourneerd, ga ik aan de slag met het bepalen van de meest passende behandelmethode. Hiervan maak ik een behandelplan welke ik naar u toe stuur per e-mail. 
Wanneer u vervolgens akkoord gaat met het behandelplan, worden de middelen aan u geleverd met uitleg en wordt er met u een vervolg consult ingepland om de behandeling te kunnen opvolgen. 

Een golden retriever die achter een laptop zit
een kat welke in een rond mandje ligt

Huisbezoek

Mijn voorkeur gaat altijd uit om de intake bij u thuis uit te voeren. Zo kan ik persoonlijk met u kennis maken, maar maak ik ook kennis met uw huisdier. Ik kan dan tevens zijn leefomgeving beoordelen en meenemen wat uw huisdier laat zien. Wanneer dit niet voor u haalbaar is of u liever op afstand de hulp wilt aanvragen, is dat geen probleem. Zoals hierboven beschreven stuur ik het intakeformulier dan naar u toe per e-mail. 

Tijdens het huisbezoek zal ik met u de vragen doorspreken van het intakeformulier. Daarna zal ik middels een bioresonantie apparaat uw dier op zowel fysieke als mentale vlakken uitlezen. 
Tevens maak ik even kennis met uw huisdier.
Er is dan ook ruimte om eventuele vragen te stellen of dingen nader te bespreken over de situatie van uw huisdier. 

Ik probeer altijd het huisbezoek zo ontspannen mogelijk te laten verlopen, zodat uw huisdier niet onnodig gespannen raakt.
Ik behandel verder ook ieder dier met respect en dring me dan ook niet aan.
Een dier kan prima aangeven wat hij wel en niet prettig vindt en ik wil dat graag respecteren. 
Op deze manier is het voor uw huisdier ook een prettige ervaring en ontstaan er geen stressvolle situaties.

Het intake consult duurt ongeveer tussen de 45min. en 1,5 uur. 
Wanneer de intake heeft plaatsgevonden stel ik voor u een behandelplan op waarin ook de informatie van het intakegesprek is verwerkt.
Deze stuur ik vervolgens per e-mail naar u toe. 
Na uw goedkeuring ontvangt u van mij de voorgeschreven middelen en kan er meteen een afspraak ingepland worden voor het vervolg consult. 


Een zwarte hond welke een bachbloesemremedie aan het uitkiezen is

                                                Vervolg consult

Een rode kat aan het genieten met zijn ogen dicht

Het vervolg consult vindt meestal 3-4 weken na de start van de behandeling plaats. Er is gekozen voor deze periode, gezien ik dan het beste het resultaat kan beoordelen. Bij sommige middelen kan het namelijk wat langer duren voordat er verandering optreed. Dit heeft overigens ook te maken met de aard van de klacht(en) en de gevoeligheid van uw dier. 
Tijdens het vervolg consult wordt bekeken of het voorgeschreven middel voldoende helpend is. Of u eventueel nog vragen of opmerkingen heeft en of er misschien wat moet veranderen in de behandeling. Het kan namelijk goed zijn dat uw dier of niet goed reageert op het middel of dat er door de behandeling andere achterliggende klachten naar voren komen. In deze gevallen dient de behandeling te worden aangepast en er zal een nieuw middel worden voorgeschreven.
Voor het vervolg consult zal ik telefonisch of per e-mail contact met u opnemen, rekening houdend met uw voorkeur voor contact.

Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om tussentijds contact met mij op te nemen bij vragen of voor meer informatie. Bent u bij mij in behandeling, dan is dit geheel kosteloos.